Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa przy ul. Przemyskiej

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa “UJEŚCISKO”

W zakres umowy wchodziło wykonanie hali garażowej żelbetowej znajdującej się poniżej poziomu terenu oraz stanu surowego dwóch budynków z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi.