Zespół Zabudowy Biurowej TENSOR

Inwestor: Euro Styl Sp. z o.o.

W zakres umowy wchodziło wykonanie budynku biurowego B, podziemnej hali garażowej D oraz żelbetowego zbiornika retencyjnego o wys. ścian ponad 5 m. Realizowana inwestycja wymagała zastosowania specjalnie zaprojektowanego, uwzględniającego specyfikę budowy systemu deskowań, którego głównym celem było usprawnienie procesu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Stropy między kondygnacjami wykonywane były jako monolityczne. Obciążenia z wyższych kondygnacji przekazywane zaś były przez ściany trzonu oraz słupy wolnostojące.